ACCOPPIAMENTI

TAKEDA SHINGEN-GOKAJITSU NO BENIHIME-GO cuccioli agosto 2017

TAKEDA SHINGEN-GO  DAISUKI-GO SHUN’YOU KENSHA cuccioli marzo 2016

HIROKI GO SHOUN’YOU KENSHA  KAJITSU NO BENIHIME-GO   cuccioli  dicembre 2015

KAJITSU NO MYAGE-GO SAYURI-GO    cuccioli maggio 2012

KAJITSU NO MYAGE-GO   KAJITSU NO ZANSHIN-GO  cuccioli  marzo 2011

KAJITSU NO MYAGE-GO     KAJITSU NO ZANSHIN-GO cuccioli marzo 2010

KAJITSU NO MYAGE-GO  ISHIKAWA-GO  cuccioli  aprile 2008

SOUTOU-GO YAHATA KENSHA KAJITSU NO FUJIKO-GO   cuccioli  settembre 2007

  KAJITSU NO MYAGE-GO   SAYAKA HIME-GO KUBAN OKUGAWASOW  cuccioli febbraio 2007

IKIYOSHIMITSU-GO   KAJITSU NO FUJIKO-GO  cuccioli giugno 2006

           YAMA NO TOSHIO-GO   HEIKU-GO ROYAL NIPPON AKITOS    cuccioli giugno 2006

YOSHIMITSU-GO   KAJITSU NO EKISHA-GO   cuccioli nati il 23-04-2006

  KAJITSU NO IKIYOSHIMITSU  KOMACHI-GO  cuccioli  aprile 2006

YOSHIMITSU GO    DENKA-GO  cuccioli    nati il 06-06-2005

    HIGASHI NO DENSETU-GO KAJITSU NO FUJIKO-GO cuccioli  nati il 18-06-2005

YOSHIMITSU GO       HIKARI-GO  cuccioli    nati il 16-05-2005

   YOSHIMITSU-GO  SAYAKAHIME-GO KUBAN OKUGAWASOW  cuccioli nati il 18-04-2005

  YOSHIMITSU-GO   KAJITSU NO EKISHA-GO  cuccioli   nati il 04-07-2004

  KAKUSUI-GO TEZUKA KENSHA  HEIKU-GO ROYAL NIPPON AKITOS  cuccioli  nati il  04-12-2004

HIGASHI NO DENSETU-GO  HIKARI-GO  cuccioli    nati il 13-07-2004

Precedente MAGGIO Successivo Hiroki-go Shun'you Kensha x Kajitsu No Benihime-go