HEIKU-GO ROYAL NIPPON AKITOS

female

HEIKU-GO ROYAL NIPPON AKITOS

23 novembre 1998

WEBaikapiaz– i suoi risultati più importanti –

CAMPIONESSA ITALIANA 2006

1° Ecc. CAC, BOS Raduno Akita Expo’ Internazionale Milano 2001, Giudice Mr Voilet (F),

1° Ecc. CAC Expo’ Internazionale Portorose (Slo) Giudice Mr. J.Sanchez (E)

MULTI CAC, CACIB

 

esente displasia HDB

oculopat. esente

 

 

 

PEDIGREE

Taiho-go Furuyasow akiho 95-5056
Ch. Fuji-go Kiyokawasow JL 00354/97EO 
Teruhime-go Juntai do Akiho 96-413
Heiku-go Royal Nippon Akitos LOI 013629
Tochiryu-go Yamanakasansow Akiho 94-3897
Ch. Senrihime-go Yonayamasow JL 00482/96
Miku-go Chiyosatosow akiho 93-5498

aikagio-1  heiku_4_month_web Heiku-go1 heikubol heikupuppy Port007web

Precedente CH. OKUSHIRI GO NO SHATSUKO Successivo Ch. YUMENOSHIMA NO EIKO-GO