YAMA NO TOSHIO GO

maleYAMA NO TOSHIO GO

29 dicembre 1997

Toshipa– i suoi risultati più importanti –

1°Ecc. classe libera CAC BOB 2°BOG Expo Nazionale ORVIETO 1999  

1°Ecc. classe libera CAC CACIB BOB Expo Internazionale SANREMO 2000

1°Ecc. classe libera CAC CACIB  Expo Internazionale VARESE 2001

1°Ecc. classe libera CAC CACIB  Expo Internazionale VITERBO 2001

 

 

 

 

 

testa_toshi Toshi_S toshio_cucc. Toshio-ho_fame toshio2

Genji go
Yama No Toshio-go
Nagasaki-go No Shatsuko
Precedente Ch. YUMENOSHIMA NO EIKO-GO Successivo Ch. KAJITSU NO HITEN-GO